ກວດສອບຄວາມພ້ອມກ່ອນເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ

0
390

ເມື່ອເລີ່ມຕົ້ນເຮັດທຸລະກິດມັກຈະມີການຕັ້ງຄໍາຖາມກັນວ່າຈະຫາເງິນທຶນມາຈາກໃສ ຄູ່ແຂ່ງແມ່ນໃຜ ສິນຄ້າຈະຂາຍໄດ້ ຫຼື ບໍ່ ຄໍາຖາມເຫຼົ່ານີ້ເປັນຄໍາຖາມທາງທຸລະກິດ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວ ກ່ອນທີ່ຈະໄປແຂ່ງຂັນລອງຕັ້ງຄໍາຖາມກັບຕົວເອງ ກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ ເພື່ອກວດສອບຄວາມພ້ອມ ແລະ ຫາຄໍາຕອບໃຫ້ກັບຕົວເອງກ່ອນເລີ່ມຕົ້ນເຮັດຕາມຄວາມຝັນ.

  1. ສາມາດຮັບມືກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ ຫຼື ບໍ່: ການເຮັດທຸລະກິດບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະຮັບຜິດຊອບພຽງແຕ່ຕົນເອງ ແລະ ທຸລະກິດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງລວມເຖິງທຸກຄົນທີ່ມີສ່ວນເສຍໃນທຸລະກິດນັ້ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນພະນັກງານ ຫຼື ຄອບຄົວຂອງຫຸ້ນສ່ວນພັນທະມິດທາງທຸລະກິດ ແລະ ຍັງອາດຈະລວມໄປເຖິງຊຸມຊົນໃນທີ່ ທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດນັ້ນດ້ວຍ.
  1. ພ້ອມທີ່ຈະເສຍສະຫຼະ ຫຼື ບໍ່: ການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດໝາຍເຖິງຈະຕ້ອງເສຍສະຫຼະຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ: ເວລານອນ, ເວລາວ່າງ, ການອອກກໍາລັງກາຍ, ມື້ພັກຜ່ອນ ຈາກໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ,ອາດຈະຕ້ອງຖາມຕົນເອງກ່ອນວ່າ ສິ່ງທີ່ຈະເຮັດນັ້ນຄຸ້ມຄ່າທີ່ຈະເສຍສະຫຼະ ຫຼື ບໍ່.

  1. ຕັດສິນໃຈພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນໄດ້ ຫຼື ບໍ່: ເມື່ອເລີ່ມຕົ້ນເຮັດທຸລະກິດຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຕ້ອງຈັດການກັບບັນຫາທີ່ບໍ່ໄດ້ຄາດຄິດມາກ່ອນ ແລະ ຈະຕ້ອງມີການຕັດສິນໃຈໃນທຸກເທື່ອ ແລະ ທຸກລາຍລະອຽດ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ຈະຕ້ອງຮູ້ຈັກການປະເມີນສະຖານະການ ມີເຫດຜົນໃນການຊັ່ງນໍ້າໜັກຂໍ້ດີຂໍ້ເສຍ ແລະ ອາດຈະຕ້ອງມີຄວາມເດັດຂາດໃນບາງຄັ້ງ.

  1. ພ້ອມຍອມຮັບເມື່ອຮູ້ວ່າຜິດ: ບໍ່ມີໃຜມັກຫົວໜ້າທີ່ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບ ເມື່ອເຮັດຜິດໄດ້ ຫຼື ເຈົ້າຊາຍທີ່ມັກໂຍນຄວາມຜິດໃຫ້ກັບຜູ້ອື່ນ ຫຼື ສິ່ງອື່ນໆ ດັ່ງນັ້ນ ຫາກກໍາລັງນໍາທີມໄປໃນທິດທາງທີ່ຜິດ ແລະ ມີຜູ້ທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ ກໍຕ້ອງຮູ້ຈັກທີ່ຈະຟັງ ແລະ ຍອມຮັບມັນ.
  1. ແມ່ນຫຍັງທີ່ເປັນເຫດຜົນໃນການເຮັດທຸລະກິດ: ມີຫຼາຍເຫດຜົນທີ່ເຮັດທຸລະກິດເຊິ່ງຖ້າເອົາລາຍໄດ້ເປັນຕົວຕັ້ງ ໂອກາດທີ່ຈະປ່ຽນໃຈໃນໄລຍະເວລາອັນສັ້ນກໍມີຫຼາຍ ເພາະບາງທຸລະກິດກ່ວາຈະຕັ້ງຫຼັກໄດ້ກໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ແຕ່ຖ້າຫາກເຮັດທຸລະກິດເພາະຄວາມມັກແລ້ວເມື່ອມີບັນຫາອຸປະສັກກໍຈະບໍ່ຍ່ອມທໍ້ ແລະ ຍັງເປັນແຮງກະຕຸ້ນທີ່ດີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດໄວຂື້ນ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here