ຈະເຮັດເອງ ຫຼື ຈ້າງພະນັກງານບັນຊີ? ເລື່ອງງ່າຍໆ ແຕ່ຕ້ອງຄິດໃຫ້ດີ

0
372

 

  • ເຮັດບັນຊີເອງ

ການຈັດການບັນຊີຂອງກິດຈະການແບ່ງອອກເປັນກໍລະນີລະຫວ່າງຈ້າງພະນັກງານປະຈໍາມານັ່ງເຮັດວຽກ ແລ້ວຈ່າຍເປັນເດືອນ ຫຼື ເຈົ້າຂອງກິດຈະການຈະເຮັດເອງ ຫາກມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານບັນຊີ ແລະ ພະນັກງານບັນຊີເອງກໍໄດ້. ເຊິ່ງຖ້າເຈົ້າຂອງກິດຈະການມີຄວາມຮູ້ເຮັດເອງໄດ້ກໍຖືວ່າເປັນເລື່ຶອງດີ ແລະ ຍັງຊ່ວຍປະຍັດເງິນຈ້າງພະນັກງານບັນຊີອີກດ້ວຍ.

ເຊິ່ງໃນກໍລະນີຈ້າງພະນັກງານບັນຊີປະຈໍາ ແນ່ນອນວ່າຈະຕ້ອງມີລາຍຈ່າຍຄົງທີ່ ຢູ່ທຸກເດືອນບໍ່ວ່າຍອດຂາຍ ຫຼື ລາຍໄດ້ຂອງກິດຈະການຂຶ້ນລົງພຽງໃດກໍຕາມ ແຕ່ຂະນະດຽວກັນ ໃນແງ່ທີ່ວ່າກິດຈະການສາມາດເອີ້ນຖາມຂໍ້ມູນຈາກພະນັກງານໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ເພາະນັ່ງປະຈໍາຢູ່ທີ່ສະຖານທີ່ປະກອບການເຮັດໃຫ້ງ່າຍສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ.

  • ຈ້າງສໍານັກງານບັນຊີ / ຜູ້ຈັດການບັນຊີອິດສະຫຼະ

ການຈ້າງສໍານັກງານບັນຊີຈັດເຮັດເອງກໍຕ້ອງພິຈາລະນາຫຼາຍຢ່າງປະກອບກັນທັງປະສົບການ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການຈັດບັນຊີ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາທາງບັນຊີ ແລະ ພາສີອາກອນທີ່ອາດຈະເກິດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here