ຈັບຕາ 6 ແທຣນ E-commerce ມາແຮງ

0
382
  1. ປະກົດການ Micro-Moment: ຊ່ວງເວລາສັ້ນໆ ສົ່ງຜົນຕໍ່ຍອດຂາຍມະຫາສານ ເມື່ອລູກຄ້າເກິດຄວາມຮູ້ສຶກຢາກຮູ້ຢາກຊື້ ແລະ ໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງໃນທັນທີ ເມື່ອຄົ້ນຫາຢູ່ໂທລະສັບມືຖື ຜູ້ປະກອບການ E-Commerce ຈຶ່ງຕ້ອງເຮັດແບບໃດກໍໄດ້ ໃຫ້ສິນຄ້າຕົນເອງຢູ່ໃນຈຸດໆນັ້ນເມື່ອລູກຄ້າກໍາລັງຊອກຫາ ແລະ ພ້ອມໃຫ້ບໍລິການໄດ້ທັນທີ.
  2. ແອບ Messenger & AI Chatbots : ທີ່ມີບົດບາດຫຼາຍຂຶ້ນ ຕໍ່ໄປນີ້ແອບ Messenger & AI Chatbot ຈະມີບົດບາດໃນການຕະຫຼາດ E-commerce ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງຈະເປັນສ່ວນຊ່ວຍຍົກລະດັບການບໍລິການລູກຄ້າ ແລະ ຕອບສະໜອງໄດ້ແບບທັນທີ ໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເຝົ້າຢູ່ໜ້າຈໍ ແຖມຍັງສາມາດແນະນໍາສິນຄ້າສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ອິກ ດັ່ງນັ້ນ ໃນປີ 2019 Chatbot ຈະມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່ໃນທຸກໆແອບພິເຄຊັນຂອງ E-commerce.
  3. Personalized Shopping Experience: ການຕະຫຼາດທີ່ເລືອກໄດ້ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນ, ສິນຄ້າຖືກໃຈ ປັດຈຸບັນ ພໍ່ຄ້າຫຼາຍຄົນພາກັນເຮັດ Personalized Shopping ແລ້ວ ໂດຍການເກັບຂໍ້ມູນຄວາມສົນໃຈຂອງລູກຄ້າແຕ່ລະຄົນ ລວມເຖິງພຶດຕິກໍາຂອງລູກຄົ້ນຫາສິນຄ້າ ແລະ ປະຫວັດການຊື້ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ແລ້ວນໍາສະເໜີສິນຄ້າທີ່ເຂົ້າກັບຄວາມສົນໃຈຂອງລູກຄ້າເຫຼົ່ານັ້ນ ເມື່ອເຂົ້າສູ່ປີ 2019 ເຮົາຈະເຫັນການເຮັດການຕະຫຼາດແບບນີ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ທຸກແພັດຟອມຈະສາມາດຕອບສະໜອງຕໍ່ລູກຄ້າແຕ່ລະຄົນໄດ້ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ.
  4. ລະບົບສັ່ງວຽກດ້ວຍສຽງ: ເປັນຕົ້ນແມ່ນ Apple Siri, Amazon Alexa, Google Assistant ນັ້ນໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ລະບົບສັ່ງການດ້ວຍສຽງ ເພື່ອເວົ້າກັບຜູ້ຊ່ວຍເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ມີການນໍາມາໃຊ້ເປັນວິທີເພື່ອຄົ້ນຫາສິນຄ້າ ຫຼື ໃບບີນຍອດເງິນ ລວມເຖິງການໂອນເງິນສໍາລະສິນຄ້າໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.
  5. Delivery Trend : ສົ່ງໄວ ຂາຍໄວ ແນວໂນ້ມການຂະຫຍາຍຕົວໃນປີ 2019 ແມ່ນການເພີ່ມຂຶ້ນ ການຈັດສົ່ງທີ່ວ່ອງໄວ ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊື້ໄດ້ຮັບສິນຄ້າຂອງພວກເຂົາໄດ້ໃນມື້ຖັດໄປ ຫຼື ມື້ສັ່ງຊື້້ເລີຍທັນທີ SMSs ລາຍໄດ້ສາມາດຕອບໂຈດລູກຄ້າດ້ວຍການສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຕາມອໍເດີທີ່ຕ້ອງການໄດ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນອາຫານການກິນ, ເຄື່ອງໃຊ້ ຫຼື ສິ່ງມີຊີວິດ ທຸລະກິດຍ່ອມມີແຕ່”ບວກ”ເພິ່ມທັງລາຍກໍາໄລ ແລະ ໄດ້ຄວາມພໍໃຈຂອງລູກຄ້າ.
  6. Big Data Trend: ເມື່ອອຸປະກອນຕໍ່ອິນເຕີເນັດຫຼາຍຂຶ້ນ ຂໍ້ມູນມີຄວາມຖຶກຕ້ອງຊັດເຈນ, ມີຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ເພິ່ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ທຸກການເຄື່ອນໄຫວຂອງລູກຄ້າໄດ້ຮັບການຕອບຮັບບັນທຶກ ແລະ ກາຍເປັນຂໍ້ມູນຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ບັນດາຜູ້ປະກອບການໃຊ້ເພື່ອຮຽນຮູ້ພຶດຕິກໍາ ແລະ ຄວາມຄິດຂອງກຸ່ມລູກຄ້າຕົນເອງ ດັ່ງນັ້ນຕໍ່ໄປຜູ້ທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນມະຫາສານເຫຼົ່ານີ້ມາວິເຄາະໄດ້ ຈະປຽບເໝືອຄູ່ແຂ່ງຢ່າງແນ່ນອນ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here