ຕອນທີ 1: ການຍື່ນຄໍາຮ້ອງ ການຂໍອານຸຍາດນໍາໃຊ້ກາໝາຍການຄ້າໂອດອບ (ODOP)

0
401

ຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງຢາກນໍາໃຊ້ກາໝາຍໂອດອບ ຕ້ອງຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ກາໝາຍ ຢູ່ຫ້ອງການອຸດສາຫະກໍາການຄ້າເມືອງ ທີ່ສະຖານທີ່ປະກອບການນັ້ນຕັ້ງຢູ່ ເພື່ອສະເໜີຄະນະກໍາມະການຄັດເລືອກຂັ້ນເມືອງພິຈາລະນາ. ພາຍຫຼັງຄະນະກໍາມະການດັ່ງກ່າວຮັບຮອງເອົາແລ້ວ, ຫ້ອງການ ອຄ ເມືອງ ສົ່ງບັນຊີຈໍານວນກາໝາຍໂອດອບຂະໜາດຕ່າງໆ ທີ່ຕ້ອງການໄປຍັງພະແນກອຸດສາຫະກໍາ-ການຄ້າແຂວງເພື່ອດໍາເນີນການຕໍ່.

ແຫຼ່ງທີ່ມາ: http://www.laotrade.org.la

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here