ຕອນທີ 2: ເງື່ອນໄຂ ແລະ ວິທີຄັດເລືອກຜະລິດຕະພັນໂອດອບ

0
548

ເງື່ອນໄຂ ແລະ ວິທີຄັດເລືອກຜະລິດຕະພັນໂອດອບແມ່ນ ຄະນະກໍາມະການການຄັດເລືອກຂັ້ນເມືອງ ແລະ ແຂວງ ເປັນຜູ້ກໍານົດລະບຽບການຢ່າງລະອຽດ ຕາມມະຕິ (03) ສາມສ້າງ ຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກທີ່ວ່າ: “ສ້າງແຂວງເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ, ສ້າງເມືອງເປັນຫົວໜ່ວຍເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ, ສ້າງບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາ” ສ່ວນຂັ້ນສູນກາງ, ກົມສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາສິນຄ້າ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າໄດ້ມີຮ່າງເອກະສານດັ່ງກ່າວຄັດຕິດມາພ້ອມນີ້.

“ຮ່າງ” ແບບຟອມ ວິທີປະເມີນເພື່ອຄັດເລືອກ ສິນຄ້າ ໜຶ່ງເມືອງ ໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນ

ວິທີການປະເມີນ/ຕີລາຄາຜະລິດຕະພັນ ປະເພດຕ່າງໆ ເພື່ອຈັດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າໂອດອບນັ້ນ ແມ່ນປະເມີນດ້ວຍ ວິທີການໃຫ້ຄະແນະແຕ່ 1 ເຖິງ 5 ຕາມຂະບວນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ.

ການໃຫ້ຄະແນະນີ້ຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນພຽງຄຸນນະພາບ ແລະ ການຈັດຕັ້ງການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ວ່າຢູ່ໃນລະດັບໃດ? ແລະ ເປັນພຽງບ່ອນອີງໃນການຄັດເລືອກເທົ່ານັ້ນ ຫາກບໍ່ແມ່ນເງື່ອນໄຂ ໃນການຕັດສິນວ່າຜະລິດຕະພັນນັ້ນເປັນສິນຄ້າໂອດອບໄດ້ ຫຼື ບໍ່? ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າຫຼາກຫຼາຍຊະນິດທີ່ຜູ້ຜະລິດ/ຜູ້ປະກອບການໄດ້ສະເໜີບັນຊີລາຍການທັງໝົດຕໍ່ ຫ້ອງການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າເມືອງ, ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງນັ້ນ ແມ່ນສາມາດປັບປຸງຄຸນນພາບ ມາດຕະຖານ/ ຫຼື ຍົກລະດັບໃຫ້ເປັນສິນຄ້າໂອດອບ ໂດຍອີງຕາມເງື່ອນໄຂ, ມາດຕະຖານລຸ່ມນີ້:

 1. ສໍາລັບຕົວສິນຄ້າ:
  • ອັດຕາສ່ວນໃນການໃຊ້ວັດຖຸດິບ
 • ນໍາໃຊ້ວັດຖຸດິບພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ (ເມືອງ/ບ້ານ) 80% ຂຶ້ນໄປ
 • ນໍາໃຊ້ວັດຖຸດິບຈາກເມືອງອື່ນທີ່ຢູ່ມໍ່ກັນ/ຫຼືແຂວງອື່ນ
 • ນໍາໃຊ້ວັດຖຸດິບ/ວັດສະດຸ/ພາຊະນະຫຸ້ມຫໍ່ຈາກຕ່າງປະເທດ
  • ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ
 • ເປັນພູມປັນຍາຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ (ເມືອງ/ບ້ານ)
 • ເປັນພູມປັນຍາເກີດຈາກທ້ອງຖິ່ນອື່ນ ແລະ ເອົາມາພັດທະນາຍ້ອນວ່າມີວັດຖຸດິບ ແລະ ມີຕະຫຼາດຈໍາໜ່າຍ/ ຫຼື ຍ້ອນການໂຍກຍ້າຍຖິ່ນຖານ
 • ເປັນຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂຶ້ນມາໃໝ່
  • ຂະບວນການຜະລິດສິນຄ້າ:
 • ດໍາເນີນການຕາມຂັ້ນຕອນການຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງຕ່າງໆເຊັ່ນ: ປ່ຽນຈາກຮູບຮ່າງຂອງວັດຖຸເດີມເປັນຜະລິດຕະພັນເຄິ່ງສໍາເລັດຮູບ, ອອກແບບການຫຸ້ມຫໍ່ຈົນກາຍເປັນຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູບ.
 • ສະຖານທີ່ຜະລິດ/ປັບປຸງຕ້ອງໄດ້ຜ່ານແບບ/ແຜນ ແລະ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ: ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ພາຫະນະ, ເຄື່ອງມືການຜະລິດ/ປຸງແຕ່ງ/ພາຊະນະ/ວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່/ຕ້ອງໄດ້ມາດຕະຖານ/ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້/ຜູ້ບໍລິໂພກ.
  • ຄຸນນະພາບສິນຄ້າ

ຄຸນນະພາບສິນຄ້າຕ້ອງຜ່ານການກວດສອບ ແລະ ຢັ້ງຢືນຈາກຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ຂັ້ນເມືອງ, ແຂວງ ຫຼື ສູນກາງ ເຊັ່ນຂະແໜງ: ອາຫານ ແລະ ຢາ.

 

ແຫຼ່ງທີ່ມາ: http://www.laotrade.org.la

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here