ທະນາຄານ ບີໄອຊີ ລາວ ຈໍາກັດ

0
256

ທ່ານ ວໍລະເດດ ພັນແພງດີ, ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປຂອງ ທະນາຄານ ບີໄອຊີ ລາວ ຈໍາກັດ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບເລື່ອງການເປີດຕົວຂອງຫຼາຍໆຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ຕາມເປົ້າຫມາຍຂອງທະນາຄານທີ່ຢາກນໍາສະເຫນີ ເຊິ່ງການເປີດໂຕທາງດ້ານເທັກໂນໂລຍີ ແມ່ນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນຢ່າງຫນຶ່ງໃນຫຼາຍຢ່າງທີ່ເຮົາເຮັດຢູ່ ແຕ່ກໍ່ຍັງໄດ້ເລັ່ງໃສ່ເລື່ອງການປ່ຽນຖ່າຍສິ່ງທີ່ເຮັດຢູ່ໃນການບໍລິການລູກຄ້າ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ: ຜະລິດຕະພັນໃດຫນຶ່ງກໍປຽບເຫມືອນລັກສະນະຂອງທະນາຄານຄືກັນເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຜະລິດຕະພັນນັ້ນໆ ເຮົາຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນຕັ້ງແຕ່ໂຄງສ້າງຂອງທີມງານເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເຮົາສາມາດໃຫ້ບໍລການຜະລິດຕະພັນນັ້ນໄດ້. ຕົວຢ່າງ: ເຮົາເປີດໂຕບັດມາສເຕີ້ກາດ (Master Card) ຫຼື ບັດວີຊ່າ (Visa) ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ທັງທີມງານເພື່ອໃຫ້ບັດເປັນທີ່ຍອມຮັບຈາກຂອງລູກຄ້າ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານດຽກັນໃນເລື່ອງຂອງຜົນຕອບແທນ ໃນການບໍລິການລູກຄ້າເຮົາຕ້ອງຮັບປະກັນບັນຫາທີ່ລູກຄ້າພົບ ພວກເຮົາຈສາມາດແກ້ໃຫ້ໄດ້ທຸກເມື່ອທີ່ມີການຮ້ອງຂໍ ແລະ ພວກເຮົາຢາກເຫັນລູກຄ້າມີຄວາມສຸກກັບຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ຂອງພວກເຮົາ.

ສໍາລັບທ່ານແລ້ວ ຄວາມທ້າທາຍທີ່ທະນາຄານພົບຢູ່ ມີຫຍັງແດ່ ?ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ຄວາມທ້າທາຍທີ່ສຸດທີ່ເຫັນຫຼັກໆເລີຍແມ່ນ ມີເທັກໂນໂລຍີໃຫມ່ໆຫຼາຍ, ເມື່ອເວົ້າເຖິງເທັກໂນໂລຍີສໍາຄັນ ຄົນທົ່ວໄປຈະນຶກເຖິງການບັນທຶກການປ່ຽນແປງເຊິ່ງແມ່ນສະກຸນເງິນ. ໃນການໂອນເງິນລະຫວ່າງປະເທດແມ່ນມີການປ່ຽນແປງ ເຊິ່ງມັນເປັນຄວາມທ້າທາຍກັບຂະບວນການດໍາເນີນງານແບບເດີມທີ່ເຮົາເຮັດຢູ່ ແລະ ຍັງເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງວຽກຂ້າພະເຈົ້າທີ່ຕ້ອງປະເຊີນຫນ້າກັບຄວາມສ່ຽງ ນັ້ນໆໃນກໍລະນີທີ່ຕ້ອງສົ່ງເງິນຄືນ ທາງໃດທີ່ຈະເປັນທາງເລືອກທິ່ດີທີ່ສຸສໍາລັບເຮົາທີ່ຈະຕອບສະຫນອງສິ່ງທີ່ດີກວ່າໃຫ້ກັບລູກຄ້າແບບໃດທີ່ຈະຖືກກວ່າ ແລະ ແບບໃດທີ່ໄວກວ່າ.ຄວາມທ້າທາຍອື່ນ ແມ່ນສະຖາບັນການທະນາຄາເພາະວ່າເຮົາມີຫລາຍທະນາຄານໃນລາວຄືດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ ແຕ່ປະຊາກອນຫນ້ອຍເຮົາຈະເຮັດຈັ່ງໃດໃຫເຮົາແຕກຕ່າງຈາກທະນາຄານອື່ນ ແລະ ເຮົາຈະໃຫ້ບໍລິການກັບລູກຄ້າແນວໃດໃຫ້ແຕກຕ່າງ.ສໍາລັບບໍລິການອື່ນທີ່ເຮົາເລັງໃສ່ກໍ່ແມ່ນການບໍລິການທີ່ລູກຄ້າກໍານົດເອງໄດ້ບໍ່ແມ່ນສະເພາະແຕ່ລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍແຕ່ຍັງແມ່ນລະດັບບໍລິສັດດ້ວຍເຊັ່ນກັນ.

ເຮົາຍັງມີທີມຜູ້ຈັດການເລື່ອງການພົວພັນກັບບໍລິສັດເພື່ອດູແລພວກເຂົາ, ທີມງານໃນນີ້ແມ່ນຈະພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ລູກຄ້າອາດພົບກັບບັນຫາຍາກໆ ເຊັ່ນ:ມັນອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການແລກປ່ຽນເງິນທຶນ ເຊິ່ງເຮົາມີທີມງານທິ່ຈະຮັບປະກັນກັບລູກຄ້າວ່າຈະໄດ້ອັດຕາທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການແລກປ່ຽນເພື່ອການຄ້າ ຖ້າຫາກລູກຄ້ານໍາເຂົ້າສິນຄ້າຈໍານວນຫຼາຍແລ້ວອັນໃດຄືເຄື່ອງມືຍຸດທະສາດທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ພວກເຮົາກໍ່ມີທີມງານເພື່ອຮັບປະກັນລູກຄ້າໄດ້ຮັບຜົນທີ່ດີທີ່ສຸດຈາກເງິນ ແລະເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າພໍໃຈກັບຄໍາຂໍນັ້ນໆ.ສິ່ງທີ່ທະນາຄານ ບີໄອຊີ ແຕກຕ່າງຈະທະນາຄານອື່ນແມ່ນຫຍັງ ?ພວກເຮົາເນັ້ນໃສ່ນະວັດຕະກໍາໃນການເລີ່ມຕົ້ນອອຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ ແລະ ເທັກໂນໂລຍີທີ່ເຮົາຢາກນໍາສະເຫນີ, ພວກເຮົາມີທີມທີ່ໃຫ້ບໍລິການ ດ້ານການພົວພັນລູກຄ້າ ເພື່ອເບິ່ງສະເພາະວ່າການໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າແບບໃດ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່ານັ້ນຄືຂໍ້ແຕກຕ່າງຂອງພວກເຮົາ ຜະລິດຕະພັນທີ່ເຮົາອອກແບບ, ພວກເຮົາຫມັ້ນໃຈວ່າພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດ ແລະ ເນັ້ນໃສ່ເລື່ອງການບໍລິການທີ່ເປັນກັນເອງສາມາດກໍານົດໄດ້ ແລະ ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງລູກຄ້າ.

ໃນປີ 2019 ນີ້ທາງທະນາຄານ ບີໄອຊີ ມີແຜນພັດທະນາແນວໃດ ? ທະນາຄານ BIC ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ເປົ້າຫມາຍທີ່ເປັນຍຸດທະສາດ ແລະ ຂັບເຂື່ອນທະນາຄານໄປຂ້າງຫນ້າໂດຍຈະຮັກສາຕໍາແຫນ່ງເປັນຜູ້ສະຫນອງບໍລິການທະນາຄານຊັ້ນນໍາໃນ ສປປ ລາວ ອີງຕາມການຄາດຄະເນ ກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດໃນລາວ, ລະຫວ່າງປີ 2019 ແລະ 2020 ທິດທາງຂອງທະນາຄານແມ່ນຊັດເຈນ ເພື່ອຮັກສາການເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງເພື່ອພັດທະນາ

BIC BANK LAO CO., LTD

127/07, Hatsady Road, Hasady Village,

Chanthabouly District, Vientiane Capital

021 250 388

biclaos.com

BIC BANK LAO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here