ທ່ານຮູ້ແລ້ວບໍ່ ສິນຄ້າ “ໂອດອບ” ແມ່ນຫຍັງ?

0
523

ຜະລິດຕະພັນໂອດອບ (ODOP: One District One Product) ໜຶ່ງເມືອງ ໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນ ແມ່ນ ຜະລິດຕະພັນທີ່ໃຊ້ສີມືແຮງງານ, ພູມປັນຍາ, ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ້ອງຖິ່ນ ເປັນເອກະລັກຂອງທ້ອງຖິ່ນ (ເມືອງ, ບ້ານ) ນັ້ນໆ ແລະ ອາດຈະເປັນທັງຕົວສິນຄ້າ ສາມາດຈັບບາຍໄດ້ ແລະ ຮູບແບບການບໍລິການ (ວັດທະນະທໍາ, ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ, ວິຖີຊີວິດ, ປະເພນີແບບແຜນການດໍາລົງຊີວິດ) ມີມູນເຊື້ອ ແລະ ເປັນມໍລະດົກຕົກທອດກັນມາ ຖືວ່າເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ຈັບບາຍບໍ່ໄດ້.

ແຫຼ່ງທີ່ມາ: http://www.laotrade.org.la

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here