ຢາກເປີດຮ້ານໃຫ້ລອດຕ້ອງ Do’s & Don’ts ຫຍັງແດ່?

0
475

ຫຼາຍສຽງເວົ້າວ່າ ການມີໜ້າຮ້ານ ກໍາລັງຈະເຖິງຕອນອາວາສານ ເພາະການມາຂອງຮ້ານຄ້າອອນລາຍ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ແນ່ນອນສະເໝີໄປຖ້າຫາກເຮັດ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງໃນສິ່ງທີ່ຄວນ. ລອງມາເບິ່ງ 6 ກົນລະຍຸດຂອງການເປິດຮ້ານ ເວົ້າກັນວ່າຫາກຈະຂາຍເຄື່ອງຂອງແບຣນມີໜ້າຮ້ານໃນຍຸກນີ້ໃຫ້ປະສົບຄວາມສໍາເລັດ ຕ້ອງ Do’s & Don’ts ຫຍັງແດ່.

  1. ຄ່າເຊົ່າ

Don’t: ຢ່າເຊັນສັນຍາເຊົ່າໄລຍະຍາວ ເຖິງວ່າສັນຍານັ້ນຈະມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືກໍຕາມ ຈົນກ່ວາເຮົາຈະໝັ່ນໃຈ 100% ວ່າພື້ນທີ່ນັ້ນຄັກ ແລະ ຈະມີໂອກາດເຕີບໃຫ່ຍໄດ້ແທ້ ຈື່ໄວ້ວ່າຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ສັນຍາເຊົ່າທີ່ບໍ່ດີແມ່ນຈະມີຜົນເສຍຕໍ່ຮ້ານ.

Do: ຄິດຄໍານວນຢ່າງຮອບຄອບວ່າຮ້ານຂອງທ່ານ ສາມາດສ້າງກໍາໄລໄດ້ພຽງພໍທີ່ຈະຈ່າຍຄ່າເຊົ່າບໍ່ ເຊິ່ງຕ້ອງອາໄສການຄໍານວນໃນເລື່ອງຍອດຂາຍ (ກໍາໄລ) ກັບລາຄາຄ່າເຊົ່າຈໍານວນພະນັກງານຂາຍທີ່ໃຊ້ໃນຮ້ານ ແລະ ຄໍານວນສິນຄ້າທີ່ສາມາດວາງຂາຍ ແລະ ຈັດໂຊໄດ້.

  1. ຈໍານວນຄົນຊື້

Don’t: ຢ່າເລືອກທີ່ຕັ້ງຮ້ານພຽງເພາະ “ມັກ” ຫຼື ພຽງແຕ່ໄດ້ສັນຍາເຊົ່າທີ່ຖຶກເຊັ່ນ: ຖ້າເປັນສິນຄ້າ​ ຫຼື ການບໍລິການລະດັບສູງ ກໍບໍ່ຄວນຢູ່ໃນແຫຼ່ງທີ່ຮ້ານຕ່າງໆຂາຍສິນຄ້າຫຼຸດລາຄາ.

Do: ວິເຄາະຢ່າງຮອບຄອບເຖິງຈໍານວນ ແລະ ປະເພດຂອງຄົນທີ່ເຂົ້າມາຍັງຮ້ານຂອງທ່ານ ຫຼື ການເກັບສະຖິຕິຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ຮູ້ຈັກພຶດຕິກໍາຂອງຜູ້ບໍລິໂພກນັ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ.

  1. ກຽມພ້ອມສໍາລັບເຮັດວຽກ 7 ມື້

Don’t: ຢ່າຄິດວ່າການເປີດຮ້ານ ແມ່ນ ການເປີດ 5 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ຫຼື ເຮັດແບບວຽກປະຈໍາທົ່ວໆໄປ

Do: ກຽມພ້ອມສໍາລັບການເຮັດວຽກ 7 ມື້ ແລະ ຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ໂດຍສະເພາະຕອນເປິດຮ້ານທໍາອິດ ທີ່ຕ້ອງຮຽນຮູ້ທຸກຢ່າງ ເພາະເປັນທາງດຽວທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮູ້ວ່າທຸລະກິດຂອງເຮົາຍັງຂາດຫຍັງແດ່, ຕ້ອງການຮ້ານແບບໃດ ຫຼື ຕ້ອງຈ້າງຄົນເພີ່ມບໍ່.

  1. ສ້າງປະສົບການໃຫ້ກັບລູກຄ້າ

Don’t:  ຢ່າຄາດຫວັງວ່າຮ້ານຈະໄດ້ຂາຍດີ ພຽງແຕ່ເຮັດປ້າຍບອກທາງຂອງຮ້ານ, ຈັດແຈງສິນຄ້າລົງໂຄສະນາ ຫຼື ໂປຣໂມຊັນ ເພາະທຸກມື້ສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນສາມາດຊື້ທາງອອນລາຍ ຫຼື ຈາກຮ້ານອື່ນໄດ້.

Do: ສ້າງປະສົບການທີ່ດີໃຫ້້ລູກຄ້າ ຕົວຢ່າງການຈັດວາງສິນຄ້າ ກິ່ນພາຍໃນຮ້ານ ແລະ ຄວາມສະອາດ ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ຄວາມຮູ້ຂອງພະນັກງານແມ່ນຫົວໃຈຫຼັກຄື ຕ້ອງໃຫ້ຂໍ້ມູນ ຫຼື ສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງທີ່ລູກຄ້າຈະບໍ່ສາມາດໄດ້ຈາກອອນລາຍ.

  1. ການບໍລິການລູກຄ້າ

Don’t: ຢ່າໝັ່ນໃຈວ່າມີຮ້ານງາມ ທີ່ຕັ້ງດີ, ລາຄາຖືກແລ້ວຈະໄດ້ຂາຍດີ ແຕ່ຖ້າການບໍລິການຂອງຮ້ານນັ້ນບໍ່ດີ ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນການຂຽນລີວີວຮ້ານຄອມເມັ້ນແມ່ນເຮັດໄດ້ແຕ່ປາຍນີ້ວໂດຍໃຊ້ເວລາບໍ່ດົນ ຊື່ສຽງຂອງຮ້ານຈະຖືກທໍາລາຍ. ຢ່າລືມວ່າ ຖ້າລູກຄ້າພໍໃຈກັບການບໍລິການຂອງຮ້ານຈະບອກຄົນຕໍ່ຄົນ ແຕ່ລູກຄ້າທີ່ບໍ່ພໍໃຈຈະບອກຕໍ່ໄປອີກ 5 ຄົນວ່າຮ້ານທ່ານບໍ່ດີ.

Do: ຝືກອົບຮົມພະນັກງານວ່າຄວນປະຕິບັດຕໍ່ລູກຄ້າແນວໃດ ເຈົ້າຂອງຮ້ານ ຫຼື ຜູ້ຈັກການຮ້ານຕ້ອງມີການວາງຕົວ ຫຼື ຈໍາລອງເຫດການໃຫ້ເບິ່ງ.

  1. ລາຄາ

Don’t: ຢ່າຕັ້ງລາຄາສິນຄ້າຕໍ່າ ຫຼື ສູງເກີນໄປ ການຕັ້ງລາຄາທີ່ເກີນຄວາມຈິງແມ່ນສາມາດທໍາລາຍຊື່ສຽງຂອງຮ້ານໄດ້.

Do: ຊອກສີນຄ້າ ແລະ ບໍລິການແບບດຽວກັນກັບຮ້ານຂອງທ່ານ ອິນເຕີເນັດ ແລະ ຮ້ານອື່ນໆ ວາງແຜນການຕັ້ງລາຄາຢ່າງຮອບຄອບ ໃຫ້ໄດ້ທັງກໍາໄລ ແລະ ໄດ້ໃຈລູກຄ້າ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here