ສູດລັບສ້າງຄວາມດັງໃຫ້ເພຈ…ເຮັດໄດ້ແນວໃດ?

0
407

ສູດລັບທີ1 ຂຽນສິ່ງທີ່ລູກເພຈຢາກອ່ານ: ເຈົ້າຂອງເພຈຕ້ອງສຶກສາວ່າລູກເພຈມີຄວາມສົນໃຈເລື່ອງໃດ ແລະ ນຳເລື່ອງນັ້ນມາໂພສ, ເມື່ອເປັນເລື່ອງທີ່ສົນໃຈ ພວກເຂົາກໍ່ຈະເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມກັບໂພສເອງ.

ສູດລັບທີ2 ເນື້ອຫາຕ້ອງ Viral: ໃນຊ່ວງເລີ່ມຕົ້ນການເຮັດເພຈຕ້ອງໝັ່ນໂພສຕະຫຼອດ ເພື່ອໃຫ້ຄົນເຫັນ ແລະ ຕ້ອງໂພສເນື້ອຫາທີ່ມີຄຸນນະພາບຄົນຈຶ່ງຈະກົດ Like ເພຈ ແລະ ຫາກເຮັດເພຈໃຫ້ເປັນ Viral ໄດ້ຕັ້ງແຕ່ຊ່ວງເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນຈະເປັນການດີ ເພາະເຮັດໃຫ້ເພຈເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໄດ້ໄວຂຶ້ນ.

ສູດລັບທີ3 ຕ້ອງຮູ້ຈັກກັບແພັດຟອມຂອງແຕ່ລະສື່ສັງຄົມອອນລາຍ: ເພື່ອຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງໂພສໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຜູ້ໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍນັ້ນໆ ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນເຊັ່ນ: Facebook ໂພສຂໍ້ຄວາມ ແລະ ພາບຮ່ວມກັນໄດ້, Instagram ໂພສຮູບພາບເປັນຫຼັກ. ນອກຈາກນີ້ ຕ້ອງໂພສໃຫ້ຖືກຊ່ວງເວລາ ເຊັ່ນ: ວີດີໂອຄວນໂພສໃນໂມງເລີກການ ເພາະລູກຄ້າຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການເບິ່ງ.

ສູດລັບທີ4 ສ້າງເອກະລັກໃຫ້ເນື້ອຫາ: ເພາະເຮັດໃຫ້ຄົນຈື່ໄດ້ວ່າເນື້ອຫານັ້ນມາຈາກເພຈໃດ ໂດຍວິທີສ້າງເອກະລັກຄື: ໃຊ້ຟອນຕ໌ເກົ່າທຸກຄັ້ງ, ໃຊ້ກາຕູນເກົ່າທຸກໂພສ ແລະ ວາງໂລໂກ້ຕໍາແໜ່ງດຽວກັນຕະຫຼອດ.

ສູດລັບທີ5 ກວດສອບກ່ອນໂພສ: ຖ້າສ້າງເນື້ອຫາປະເພດອິນໂຟກຣາຟິກ ແລະ ກາຕູນຕ້ອງກວດສອບຄວາມໜ້າສົນໃຈກ່ອນໂພສທຸກຄັ້ງໂດຍກວດສອບໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງດັ່ງນີ້:

  1. Design:ງາມ, ສີສັນຊວນອ່ານ
  2. ເນື້ອຫາເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຜູ້ອ່ານເຊັ່ນ: ໃຫ້ຄວາມຮູ້, ສ້າງແຮງບັນດານໃຈ ແລະ ສ້າງຄວາມສຸກ.
  3. ເນື້ອຫາມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ເຊື່ອຖືໄດ້ ໂດຍສະເພາະເພຈກ່ຽວກັບສຸຂະພາບທີ່ຕ້ອງເນັ້ນເລື່ອງນີ້ເປັນພິເສດເພາະຫາກວ່າລູກເພຈນຳຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໄປປະຕິບັດຕາມອາດໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍໄດ້.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here