ສົ່ງຟຣີ, ສົ່ງໄວ ສົ່ງແບບໃດໃຫ້ຖືກໃຈລູກຄ້າຫຼາຍທີ່ສຸດ

0
425

ການສົ່ງສິນຄ້າເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນໃນການເຮັດທຸລະກິດບໍ່ວ່າຈະເປັນສິນຄ້າປະເພດໃດ, ທັງພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າອອນລາຍ, ທຸລະກິດທີ່ມີໜ້າຮ້ານ,​ ທຸລະກິດ SMEs ຫຼື ທຸລະກິດຂາຍຍ່ອຍ, ຂາຍສົ່ງ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນໃຈຊື້ສິນຄ້າໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນແລ້ວສົ່ງຟຣີ, ສົ່ງໄວ ສົ່ງສິນຄ້າແບບໃດໃຫ້ລູກຄ້າມັກທີ່ສຸດ.

  1. ລູກຄ້າຄາດຫວັງການສົ່ງສິນຄ້າຟຣີ: ຈາກຜົນການວິໄຈ 90% ຂອງລູກຄ້າໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບ ”ສົ່ງສິນຄ້າຟຣີ” ຫຼາຍກວ່າ “ສົ່ງໄວ” ໃນການຊື້ສິນຄ້າອອນລາຍ ເຮົາສາມາດສົ່ງສິນຄ້າຟຣີໄດ້ໂດຍບໍ່ຂາດທຶນຄື:
  • ບວກຄ່າຂົນສົ່ງໄປກັບລາຄາສິນຄ້າທັງໝົດ
  • ບວກຄ່າຂົນສົ່ງໄປກັບລາຄາສິນຄ້າບາງສ່ວນ
  • ຜູ້ຂາຍຮັບຜິດຊອບຄ່າສົ່ງທັງໝົດ ຫຼື ສົ່ງຟຣີເມື່ອຊື້ຄົບ xxx,xxx ກີບ ວິທີນີ້ເຮັດໃຫ້ສາມາດຄໍານວນໄດ້ວ່າຕ້ອງຊື້ເທົ່າໃດເຖິງຈະມີກຳໄລຄຸ້ມຄ່າຂົນສົ່ງທີ່ເສຍໄປ ເພີ່ມທັງຍອດຂາຍ, ເພີ່ມກໍາໄລ ແລະ ຍັງໄດ້ໃຈລູກຄ້າໃນການສົ່ງຟຣີອີກດ້ວຍ.

  1. ສົ່ງຕາມເວລາທີ່ກຳນົດ: ຈາກຜົນການວິໄຈ 76% ຕ້ອງການກໍາໜົດເວລາໃນການສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ອີກ 37% ຈາກຄົນທີ່ຕ້ອງການກຳນົດເວລາສາມາດຈ່າຍຄ່າບໍລິການເພີ່ມໄດ້.

3. ລູກຄ້າຕ້ອງການທາງເລືອກ: ຈາກຜົນການວິໄຈ 66% ຂອງລູກຄ້າເລືອກຮ້ານຄ້າຊື້ສິນຄ້າຈາກຈຳນວນທາງເລືອກໃນການສົ່ງສິນຄ້າ ແປວ່າ ຍິ່ງມີທາງເລືອກຫຼາຍ ລູກຄ້າຍິ່ງມັກ.

4. Big Data ຄືທາງອອກ: ການເຮັດທຸລະກິດຄວນມີການເກັບຂໍ້ມູນການຊື້ສິນຄ້າຂອງລູກຄ້າ ລວມເຖິງທີ່ຢູ່ໃນການສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າຕ່າງໆເມື່ອລູກຄ້າກັບມາຊື້ຊ້ຳເຮົາສາມາດທີ່ຈະສົ່ງສິນຄ້າໃຫ້ລູກຄ້າຕາມປະຫວັດໄດ້ທັນທີ, ລູກຄ້າຈະມີຄວາມພໍໃຈ ເພາະບໍ່ຕ້ອງບອກທີ່ຢູ່ໃນການສົ່ງອີກ (ຍົກເວັ້ນການປ່ຽນແປງ).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here