ສ້າງ Content Marketing ແບບໃດໃຫ້ງ່າຍດາຍ

0
551
Searching Engine Optimizing SEO Browsing Concept

ການຈະສ້າງ Content Marketing ໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ຈະມີຫຼາຍແບບ ເຊິ່ງບາງເທື່ອເຮົາກໍ່ອາດຈະງົງໆວ່າເຮົາຈະເຮັດແບບໃດດີ ທີ່ສຳຄັນບາງຄັ້ງກໍ່ອ່ານເລື່ອງນີ້ຫຼາຍເກີນໄປ ຂໍ້ມູນກໍ່ອາດຈະຕີກັນເອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ປະກອບການເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດສ້າງ Content Marketing ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ Page Traffic ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການເຮັດ SEO ຈຶ່ງສະຫຼຸບການເຮັດ Content Marketing ໄວ້ດັ່ງນີ້:

  • ນຳສະເໜີເນື້ອຫາໃຫ້ກົງກັບ Gen ຂອງກຸ່ມລູກຄ້າເຊັ່ນ: ຖ້າລູກຄ້າເປັນ Gen Y, ເນື້ອຫາຕ້ອງເປັນເລື່ອງໃນກະແສ ແລະ ມີປະໂຫຍດກັບພວກເຂົາ, ສັ້ນ, ອ່ານແລ້ວເຂົ້າໃຈງ່າຍ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງການຂາຍເຄື່ອງແບບ hard sale.
  • ໂພສເນື້ອຫາໃນທຸກສື່ສັງຄົມອອນລາຍທີ່ມີ ແຕ່ຢ່າໂພສເນື້ອຫາຮູບແບບດຽວກັນ.
  • ກວດສອບ Content ຂອງຄູ່ແຂ່ງວ່າເປັນແບບໃດ ໄດ້ຮັບການຕອບຮັບຈາກລູກຄ້າດີ ຫຼື ບໍ່, ໃຊ້ Influencers ຄົນໃດ. ຈາກນັ້ນ, ອາດນໍາເອົາຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ມາປັບໃຊ້ໃຫ້ເໝາະສົມກັບທຸລະກິດ ຫຼື ສ້າງ Content ທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຄູ່ແຂ່ງໄປເລີຍ.
  • ກະຕຸ້ນຄວາມສົນໃຈດ້ວຍການນຳສະເໜີ Content ຂ່າວສານບ້ານເມືອງທີ່ເປັນກະແສໃນຊ່ວງນັ້ນ, ແຕ່ຖ້າເປັນຂ່າວສານທີ່ນຳສະເໜີມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸລະກິດເລີຍກໍ່ຈະເປັນການດີ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here