ຮອບຮູ້ເລື່ອງ E-commerce

0
494

ຜູ້ປະກອບການກັບຜູ້ບໍລິໂພກ (Business to Customer- B2C )

ແມ່ນການຄ້າລະຫວ່າງຜູ້ຄ້າໂດຍກົງເຖິງລູກຄ້າເຊິ່ງກໍຄືຜູ້ບໍລິໂພກ ເຊັ່ນ: ການຂາຍປື້ມ, ຂາຍວິດີໂອ, ຂາຍຊີດີ, ເພງເປັນຕົ້ນ.

ຜູ້ປະກອບການ ກັບ ຜູ້ປະກອບ (Business to Business B2B )

ຄືການຄ້າລະຫວ່າງຜູ້ຄ້າກັບລູກຄ້າເຊັ່ນກັນ ແຕ່ລູກຄ້າຈະເປັນແບບຂອງຜູ້ກອບການຈະລວມເລື່ອງການຂາຍສົ່ງຊື້ສິນຄ້າຜ່ານທາງລະບົບອິນເຕີເນັດລະຫວ່າງການຜະລິດ(Supply Chain Management) ເປັນຕົ້ນ ເຊິ່ງຈະມີຄວາມຊັບຊ້ອບໃນລະດັບຕ່າງໆກັນໄປ.

ຜູ້ບໍລິໂພກ ກັບ ຜູ້ບໍລິໂພກ (Customer to customer-C2C) 

ແມ່ນການຕິດຕໍ່ລະຫວ່າງຜູ້ບໍລິໂພກກັບຜູ້ບໍລິໂພກນັ້ນມີຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ວັດຖຸປະສົງເຊັ່ນ: ເພື່ອຕິດຕໍ່ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນກຸ່ມຄົນທີ່ມີການບໍລິໂພກຄືກັນ ຫຼື ອາດຈະເຮັດການແລກປ່ຽນສິນຄ້າເປັນຕົ້ນ.

ຜູ້ປະກອບການກັບພັກລັດ (Business to Government-B2G) 

ແມ່ນການປະກອບທຸລະກິດລະຫວ່າງພາກເອກະຊົນກັບພາກລັດ ກໍຄືເລື່ອງການຈັດຊື້ຂອງພາກລັດ ຫຼື ເອີ່ນອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ E-Government Procurement ໃນປະເທດທີ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານພາສີ ເອເລັກໂທນິກແລ້ວ ລັດຖະບານຈະເຮັດການຊື້/ຜ່ານລະບົບອີເລັກໂທນິກເປັນສ່ວນໃຫຍ່ເພື່ອປະຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ເຊັ່ນ: ການປະກາດຈັດຈ້າງຂອງພາກລັດ.

ພາກລັດກັບປະຊາຊົນ (Government to Consumer-G2C)

ໃນນີ້ແມ່ນໃຊ້ວັດຖຸດິບປະສົງເພື່ອການຄ້າ ແຕ່ຈະເປັນເລື່ອງການບໍລິການຂອງພາກລັດຜ່ານສື່ອີເລັກໂທນິກຂໍ້ດີຂອງການໃຊ້  E-commerce.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here