ເຄັດລັບການບໍລິຫານເງິນສຳລັບເຈົ້າຂອງກິດຈະການຂະໜາດນ້ອຍ

0
348
Flat lay of real estate concept

 

  1. ຢ່າເອົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນຕົວມາປົນກັບທຶນ:

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງຈື່ໄວ້ເປັນຫຼັກເລີຍຄື ຢ່ານໍາທຶນໃນການປະກອບກິດຈະການກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນຕົວມາປົນກັນ ເພາະເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດຄຳນວນກຳໄລຂາດທຶນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລະບົບບັນຊີຂອງກິດຈະການເສຍ, ຍັງມີຜົນໃນການຄໍານວນພາສີ ເພາະລາຍຮັບລາຍຈ່າຍຂອງທັງກິດຈະການ ແລະ ຂອງສ່ວນຕົວຈະປົນກັນໄປໝົດ ເຮັດໃຫ້ແຍກຄຳນວນພາສີກິດຈະການ ແລະ ຂອງຕົນເອງບໍ່ໄດ້ເລີຍ. ການນຳເງິນສ່ວນຕົວ ແລະ ເງິນທຶນປະກອບກິດຈະການມາປົນກັນ ອາດມີຜົນເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຕ້ອງຫຼົ້ມໄປເລີຍ ເພາະບໍ່ສາມາດຄຳນວນລາຍຮັບລາຍຈ່າຍ, ກໍາໄລຂາດທຶນ ແລະ ພາສີໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ.

  1. ເຈລະຈາຕໍ່ລອງຄູ່ຄ້າທຸກຄັ້ງ:

ຄູ່ຄ້າເຊັ່ນ: ຂາຍວັດຖຸດິບ ຫຼື ຂາຍສິນຄ້າໃນລາຄາສົ່ງໃຫ້ ຕ້ອງພະຍາຍາມຕໍ່ລອງເພື່ອຫຼຸດລາຄາ ຫຼື ຂໍສິດທິປະໂຫຍດອື່ນໆໃຫ້ໄດ້ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ປະຢັດເງິນລົງທຶນໄດ້, ແຕ່ຕ້ອງມີສິລະປະໃນການຕໍ່ລອງ ບໍ່ເຊັ່ນນັ້ນ ຄູ່ຄ້າອາດຈະບໍ່ຕ້ອງການເຮັດທຸລະກິດນຳໄດ້ໄລຍະຍາວ ເຊັ່ນ: ອາດຈະສະເໜີສິ່ງຕອບແທນທີ່ບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ຄູ່ຄ້າເປັນຕົ້ນ.

  1. ຊຳລະໜີ້ໃຫ້ກົງເວລາ:

ການຊຳລະໜີ້ໃຫ້ກົງເວລາ ນອກຈາກຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເສຍເວລາດອກເບ້ຍໃນເວລາທີ່ຜິດນັດແລ້ວ ຍັງເຮັດໃຫ້ເຄຣດິດດີ ຄູ່ຄ້າກໍ່ຢາກເຮັດທຸລະກິດນຳຕໍ່ໄປ. ການຈ່າຍໜີ້ໃຫ້ກົງເວລາ ນອກຈາກຈະຊ່ວຍປະຢັດເງິນແລ້ວຍັງຊ່ວຍໃຫ້ມີໂອກາດໃນການເຮັດທຸລະກິດຕໍ່ໄປໃນອະນາຄົດອີກດ້ວຍ.

Woman paying cash for bill restaurant
  1. ເຝິກຝົນນິໄສປະຢັດ:

ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງປະຢັດເງິນແບບສຸດໆໃນການເຮັດທຸລະກິດກໍ່ໄດ້ ພຽງແຕ່ຕ້ອງຮູ້ຈັກປະຢັດໃນສິ່ງທີ່ຄວນປະຢັດ.

  1. ຮຽນຮູ້ການເຮັດບັນຊີ:

ສາມາດເຮັດໃຫ້ປະຢັດເງິນໃນການຈ້າງນັກບັນຊີໄດ້ ແລະ ກິດຈະການຂະໜາດນ້ອຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີນັກບັນຊີຫຼາຍຄົນ ພຽງຄົນດຽວກໍ່ສາມາດເຮັດບັນຊີຂອງກິດຈະການນ້ອຍໆໄດ້ໝົດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ປະກອບກິດຈະການຂະໜາດນ້ອຍ ຄວນຮຽນຮູ້ການເຮັດບັນຊີໄວ້ ກໍ່ເປັນເລື່ອງທີ່ດີ ແລະ ຊ່ວຍປະຢັດເງິນໃນການຈ້າງພະນັກງານບັນຊີອີກດ້ວຍ.

  1. ໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີໃຫ້ເປັນ:

ຈະເຮັດໃຫ້ຊ່ວຍປະຢັດເງິນທຶນໄດ້ຫຼາຍ ຄົນເຮັດທຸລະກິດບາງຄົນມີພຽງຄອມພິວເຕີພຽງເຄື່ອງດຽວກັບອິນເຕີເນັດ ກໍ່ສາມາດເຮັດທຸລະກິດອອນລາຍໄດ້ແລ້ວ.

  1. ປະຢັດເທົ່າທີ່ຈະປະຢັດໄດ້:

ຕ້ອງຄິດວ່າສິ່ງໃດຈຳເປັນສຳລັບທຸລະກິດ, ສິ່ງໃດທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອທີ່ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍເກີນຈໍາເປັນ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here