ເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດແນວໃດ…….ໃຫ້ສ່ຽງໜ້ອຍທີ່ສຸດ

0
337

 

  1. ເລີ່ມຕົ້ນຈາກສິ່ງນ້ອຍໆ: ຕາມກໍາລັງເງິນ ແລະ ກໍາລັງຄົນທີ່ມີ ແຕ່ຖ້າກໍາລັງຄົນບໍ່ພໍໃຫ້ລອງໃຊ້ Outsource
    ເພື່ອທີ່ຈະບໍ່ໄດ້ແບກຮັບພາລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງພະນັກງານປະຈຳ ແລະ ຖ້າຢ້ານຄວາມສ່ຽງຫຼາຍ ກໍ່ລອງເຮັດທຸລະກິດຄວບຄູ່ກັບວຽກປະຈຳ ເມື່ອທຸລະກິດຢູ່ຕົວກ່ອນ ຈຶ່ງຄ່ອຍລາອອກມາເຮັດທຸລະກິດຢ່າງເຕັມຕົວ.
  1. ຢ່າຕັ້ງເປົ້າທີ່ເກີນຄວາມຈິງ: ເຖິງວ່າການຕັ້ງເປົ້າຈະເປັນເລື່ອງທີ່ດີ ແຕ່ຄວນຕັ້ງເປົ້າໝາຍທີ່ຈະຕ້ອງເຮັດໄດ້ແທ້ ແລ້ວຄ່ອຍໆຂະຫຍາຍເພີ່ມເປົ້າໝາຍໄປເລື້ອຍໆ ແຕ່ຖ້າບໍ່ສາມາດໄປຮອດເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້ໄດ້ ກໍ່ຕ້ອງກັບມາທົບທວນເບິ່ງຄືນວ່າເປັນຍ້ອນສາເຫດໃດ ແລະ ຫາທາງແກ້ໄຂປັນຫານັ້ນ.

  1. ຮັບຟັງຄວາມເຫັນຈາກຄົນອື່ນ: ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລູກນ້ອງ, ເພື່ອນ ແລະ ຄູ່ຄ້າ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເບິ່ງເຫັນຈຸດອ່ອນຂອງທຸລະກິດ ແລະ ສາມາດປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນໄດ້.

  1. ຄວບຄຸມການໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳ: ໃນການເຮັດທຸຸລະກິດສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຄືການເງິນໃນສ່ວນຂອງກະແສເງິນສົດເຊິ່ງເປັນເງິນທີ່ຮັບເຂົ້າ ແລະ ຈ່າຍອອກໄປ. ດັ່ງນັ້ນ, ຕ້ອງຮູ້ຈັກເຮັດບັນຊີ ແລະ ເກັບເງິນໃຫ້ດີ, ຢ່ານໍາໃຊ້ເງິນຈາກການເຮັດທຸລະກິດໄປໃຊ້ໃນເລື່ອງສ່ວນຕົວ ແລະ ໝັ່ນກວດສອບສະຖານະໃນທຸລະກິດຕົນເອງຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ.

  1. ໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີເຂົ້າຊ່ວຍ: ດ້ວຍນີ້ເທັກໂນໂລຊີມີຄວາມກ້າວໜ້າໄປຫຼາຍ ນອກຈາກຈະຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກແລ້ວຍັງຊ່ວຍປະຢັດຕົ້ນທຶນອີກເຊັ່ນ: ຊ່ອງທາງການເຮັດການຕະຫຼາດອອນລາຍເປັນຕົ້ນ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here