4 ບຸກຄະລິກຕ້ອງມີ!! ຖ້າຢາກເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດໝັ້ນຄົງ

0
377

 

ເຖິງວ່າຄົນເຮົາຈະມີບຸກຄະລິກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ມີຄວາມເປັນໂຕຂອງຕົວເອງ ແຕ່ຖ້າຢາກປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນການເຮັດທຸລະກິດຈຳເປັນຕ້ອງມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງບຸກຄະລິກ.

  1. ຜູ້ປະກອບການ

ໃນຕອນທຳອິດຂອງການເຮັດທຸລະກິດ ເກືອບທຸກຄົນຈະຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນ, ມີໄອເດຍຫຼາກຫຼາຍ, ເຮັດວຽກຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຮູ້ສຶກມ່ວນໄປກັບການສ້າງຜົນງານທີ່ດີອອກມາ.

ແຕ່ໃນການເຮັດທຸລະກິດມີໂອກາດພົບກັບປັນຫາທາງການເງິນ, ການດໍາເນີນງານ ແລະ ການບໍລິຫານ ຊຶ່ງບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ດ້ວຍການໃຊ້ບຸກຄະລິກແບບຜູ້ປະກອບການພຽງບຸກຄະລິກດຽວ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈໍາເປັນຕ້ອງມີບຸກຄະລິກອື່ນຮ່ວມນໍາ.

  1. ນັກລົງທຶນ

ໃນຖານະຂອງນັກລົງທຶນ ຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບເລື່ອງການເງິນ ແລະ ການວາງແຜນຄາດການຕ່າງໆ. ນອກຈາກນີ້, ຕ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນສະຖານະພາບຂອງຕົນເອງໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ ທັງແບບໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ, ຕ້ອງເຂົ້າໃຈເລື່ອງກະແສເງິນສົດ ແລະ ກໍາຈັດການຕັດສິນໃຈດ້ວຍອາລົມອອກໄປ ເພື່ອການຕັດສິນໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງ.

  1. ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ

ເມື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ການເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ຈຳເປັນຕ້ອງສ້າງລະບົບ ແລະ ຂະບວນການດຳເນີນງານຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ທຸລະກິດກ້າວໄປໄດ້ ເຖິງວ່າຜູ້ອື່ນຈະເຂົ້າມາເບິ່ງແຍງແທນ. ແຕ່ກ່ອນຈະເຖິງຈຸດນັ້ນ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມກັບທຸກຂັ້ນຕອນການເຮັດທຸລະກິດ ເຖິງສ່ວນໃຫຍ່ຈະມີຄວາມຄິດຢາກເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ຢາກມີອິດສະຫຼະ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ຄວນປ່ອຍວາງ ຫຼື ໄວ້ໃຈໃຫ້ຜູ້ອື່ນເຂົ້າມາຊ່ວຍວຽກທັງທີ່ເປັນສິ່ງທີ່ຄວນຈະເຮັດເພາະສົ່ງຜົນຕໍ່ທຸລະກິດ.

  1. ຜູ້ບໍລິຫານ

ໃນໂໝດຂອງການເປັນຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຊີອີໂອນັ້ນຕ້ອງມີຄວາມເປັນຜູ້ນຳ ແລະ ມີການຈັດການທີ່ດີ ເພື່ອໃຫ້ທຸລະກິດກ້າວໜ້າໄປໄດ້ ເຖິງຈະບໍ່ໄດ້ລົງມືລຸຍວຽກເອງ ແຕ່ບັນຫາຄືບໍ່ແມ່ນທຸກຄົນຈະມີພາວະການເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີ ແຕ່ບໍ່ຕ້ອງກັງວົນເພາະສາມາດເສີມສ້າງໄດ້ຈາກການຮຽນຮູ້.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here