5 ກັບດັກ ດຶງທຸລະກິດຈົນບໍ່ເຫຼືອກໍາໄລ

0
406

ບໍ່ວ່່າເຮົາຈະເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍ່ຕາມ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຢູ່ໄດ້ຄືສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ: ”ກຳໄລ”. ເຖິງທຸລະກິດທີ່ມີການວາງແຜນ ແລະ ບໍລິຫານຈັດການຢ່າງດີກໍ່ຍັງມີໂອກາດປະສົບບັນຫາເລື່ອງການຂາດທຶນ ຫຼື ລາຍຮັບໜ້ອຍກວ່າລາຍຈ່າຍໄດ້ ໂດຍບັນຫາສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ມີກຳໄລເຫຼືອເລີຍກໍ່ຄື:

  1. ຕັ້ງລາຄາຕ່ຳ

ການຕັ້ງລາຄາ ເປັນການຕັດສິນໃຈສຳຄັນໃນການເຮັດທຸລະກິດ ເຊິ່ງການຕັ້ງລາຄາຈະສາມາດກຳນົດຄວາມສຳເລັດໃນອະນາຄົດໄດ້. ແຕ່ຜູ້ປະກອບການສ່ວນໃຫຍ່ມັກຕັ້ງລາຄາສິນຄ້າບໍ່ໃຫ້ສູງເກີນຄູ່ແຂ່ງ ເພາະຄິດວ່າຈະເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຕັດສິນໃຈເລືອກຊື້ສິນຄ້າຂອງຕົນເອງຫຼາຍກວ່າ ໂດຍລືມຄິດເລື່ອງຕົ້ນທຶນຂອງຕົນເອງທີ່ສູງກວ່າຄູ່ແຂ່ງ ຫຼື ບໍ່ ແລະ ຜູ້ປະກອບການບາງຄົນຍັງຕັ້ງລາຄາຕ່ຳເກີນໄປຈົນເຫຼືອກຳໄລໜ້ອຍ. ດັ່ງນັ້ນ ກ່ອນທີ່ຈະຕັ້ງລາຄາຈຶ່ງຄວນພະຍາຍາມຄຳນວນຕົ້ນທຶນຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານທີ່ຈະຕັ້ງລາຄາສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ການບໍລິການທີ່ດີໃນລາຄາສູງ ເພາະຜູ້ບໍລິໂພກສະໄໝໃໝ່ຍອມຈ່າຍເພື່ອໃຫ້ໄດ້ສິ່ງທີ່ດີມີຄຸນນະພາບຫຼາຍກວ່າ.

  1. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງເກີນໄປ

ພະຍາຍາມຄິດໃຫ້ຮອບຄອບເລື່ອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຊ່ວງເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ ສິ່ງໃດທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງຈ່າຍ ແລະ ສິ່ງໃດທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຈ່າຍ ຫຼື ມີທາງເລືອກອື່ນທີ່ດີກວ່າ ເພາະຫາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງກໍ່ບໍ່ຕ່າງກັບເຮົາຂຸດຂຸມຝັງທຸລະກິດຕົນເອງ.

  1. ຖືກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເບີ່ງບໍ່ເຫັນທຳລາຍ

ຄ່າວັດສະດຸສິ້ນເປືອງໃນສຳນັກງານ, ຄ່າພາສີລາຍປີ, ຄ່າປະກັນ, ຄ່າບໍາລຸງອຸປະກອນຕ່າງໆ, ຄ່າສິນຄ້າເສຍຫາຍ ທັງໝົດນີ້ຄືຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນແຕ່ສາມາດດູດກຳໄລໄປໄດ້ຢ່າງມະຫາສານ.

  1. ການແຂ່ງຂັນທີ່ຮຸນແຮງ

ອາດພົບຄູ່ແຂ່ງທີ່ມີເງິນລົງທຶນສູງກວ່າ ຊຶ່ງສາມາດຜະລິດສິນຄ້າໄດ້ໃນລາຄາທີ່ຖືກກວ່າ ແລະ ຂາຍສິນຄ້າລາຄາຕ່ຳກວ່າເຮົາໂດຍຄຸນນະພາບໃກ້ຄຽງກັນ ຫຼື ຄູ່ແຂ່ງຜະລິດສິນຄ້າອອກມາຂາຍໃນລາຄາທີ່ເທົ່າກັບເຮົາແຕ່ໃຊ້ວັດຖຸດິບໃນການຜະລິດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງກວ່າ ບໍ່ບອກກໍ່ຮູ້ວ່າຍອດຂາຍໃຜຈະດີກວ່າໃນໄລຍະຍາວ. ວິທີການແກ້ໄຂກໍ່ຄື ພະຍາຍາມສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໃຫ້ກັບສິນຄ້າບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງລາຄາ, ຄຸນນະພາບ, ວັດຖຸດິບ ແລະ ປະສົບການດ້ານບໍລິການ ເພື່ອໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງຢູ່ສະເໝີ.

  1. ບໍ່ມີໃຜຮູ້ຈັກສິນຄ້າຂອງເຮົາ

ເຖິງວ່າສິນຄ້າຂອງເຮົາຈະດີເລີດເທົ່າໃດ ລາຄາເໝາະສົມກັບລູກຄ້າ ແຕ່ຖ້າຕະຫຼາດບໍ່ຮູ້ຈັກກໍ່ຈະບໍ່ກ້າຊື້ ຫຼື ຊື້ໜ້ອຍ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດກຳໄລທີ່ໜ້ອຍຕາມມາ. ເຮົາຈື່ງຈຳເປັນຕ້ອງລົງທຶນໃນເລື່ອງການຕະຫຼາດ ແລະ ໂຄສະນາເພື່ອສ້າງການຮັບຮູ້ໃຫ້ກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍນັ້ນເອງ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here