6 ຄວາມຜິດພາດດ້ານການເງິນທີ່ SMEs ຕ້ອງຮຽນຮູ້

0
379

ສຳລັບທຸລະກິດທີ່ຫາກໍ່ເລີ່ມຕົ້ນແນ່ນອນວ່າມັກຈະມີປັນຫາທາງການເງິນເຂົ້າມາໃຫ້ເຈົ້າຂອງທຸລະກີດຕ້ອງຮັບມືຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ເຖິງຈະລະມັດລະວັງເປັນຢ່າງດີ ແຕ່ດ້ວຍຄວາມເປັນມືໃໝ່ ກໍ່ອາດຈະມີຄວາມຜິດພາດເກີດຂຶ້ນໄດ້. ຢ່າງທີ່ຮູ້ກັນວ່າຄວາມຜິດພາດດ້ານການເງິນຄື ຫົນທາງແຫ່ງຄວາມລຳບາກໃນການເຮັດທຸລະກິດ, ສໍາລັບໃຜທີ່ກໍາລັງປະສົບບັນຫາດ້ານການເງິນໃນການເຮັດທຸລະກິດ ລອງສຶກສາ ແລະ ເຂົ້າໃຈກັບສິ່ງທີ່ຜິດພາດເຫຼົ່ານີ້ເບິ່ງ ເພື່ອຫາທາງໃຫ້ທຸລະກິດຢູ່ລອດຕໍ່ໄປໂດຍຂໍ້ຜິດພາດທີ່ຜູ້ປະກອບການມັກພົບກໍ່ຄື:

ຄວາມຜິດພາດທີ 1 ໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍເກີນໄປ

ສໍາລັບ ທຸລະກິດ ເງິນທຸກກີບແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການຢູ່ລອດ ຍິ່ງຕ້ອງຄິດໃຫ້ຮອບຄອບກ່ອນຈະຈ່າຍເງິນອອກໄປ

ຄວາມຜິດພາດທີ 2 ລາຍຈ່າຍທີ່ບໍ່ມີມື້ສິ້ນສຸດ

ລອງກວດສອບເບິ່ງວ່າທຸລະກິດຂອງທ່ານມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ຕ້ອງຈ່າຍຕະຫຼອດທຸກເດືອນ ຫຼື ບໍ່ ຫາກຈ່າຍໄປແລ້ວທຸລະກິດບໍ່ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຫຍັງກໍ່ຄວນພິຈາລະນາຕັດລາຍຈ່າຍເຫຼົ່ານັ້ນອອກໄປ.

ຄວາມຜິດພາດທີ 3 ນຳເງິນໃນອະນາຄົດມາໃຊ້

ໃນປະຈຸບັນ ການໃຊ້ເງິນຜ່ານບັດເຄຣດິດເປັນເລື່ອງທີ່ປົກກະຕິເລີຍກໍ່ເປັນໄດ້ ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າເຮົາຍັງບໍ່ມີຄວາມພ້ອມໃນການຊຳລະເງິນ ແລະ ບໍ່ພ້ອມທີ່ຈະໃຊ້ລະບົບຫັກເງິນຜ່ານບັນຊີທະນາຄານກໍ່ບໍ່ຄວນໃຊ້ບັດເຄຣດິດເລີຍ ເພາະວ່າຫາກຊຳລະບໍ່ທັນ ຫຼື ຄ້າງການຊຳລະ ດອກເບ້ຍຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ຍິ່ງຫຼາຍໆເດືອນ ຍິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສະພາບການເງິນຂອງທຸລະກິດຢ່າງແນ່ນອນ.

ຄວາມຜິດພາດທີ 4 ສ້າງຫ້ອງການຫຼູຫຼາເກີນໄປ

ການມີຫ້ອງການຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຕົກແຕ່ງຫຼູຫຼາ ເປັນພາບລັກທີ່ດີຕໍ່ອົງກອນ ແຕ່ຖ້າມີຫ້ອງການມີຂະໜາດໃຫຍ່ຈົນເກີນໄປ ຄ່າຕົກແຕ່ງຈະສູງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄິດໃຫ້ດີວ່າທຸລະກິດຂອງເຮົາເໝາະສົມ ຫຼື ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງລົງທຶນຂະໜາດນັ້ນ ຫຼື ບໍ່.

ຄວາມຜິດພາດທີ 5 ບໍ່ເຄີຍປຶກສາຜູ້ຮູ້ ຫຼື ນັກບັນຊີ

ຖ້າທຸລະກິດຂອງເຮົາພົບບັນຫາດ້ານບັນຊີທີ່ໜັກໜ່ວງ ຫຼື ບໍ່ໝັ້ນໃຈໃນການເຮັດບັນຊີຂອງຕົນເອງ ລອງເອົາວຽກເຫຼົ່ານັ້ນອອກມາປຶກສາມືອາຊີບ ຢ່າຄິດວ່ານີ້ຄືຕົ້ນທຶນມັນເປັນການສິ້ນເປືອງໂດຍບໍ່ຈຳເປັນ.

ຄວາມຜິດພາດທີ 6  ບໍ່ມີແຜນ ແລະ ບໍ່ຮູ້ຈັກເກັບອອມ

ການມີວິໄສທັດວາງແຜນໃຫ້ກັບທຸລະກິດ ແລະ ເກັບຮັກສາເງິນ ເປັນເລື່ອງທີ່ຕ້ອງເຮັດໄປພ້ອມໆກັນ ແລະ ອີກເຫດຜົນຫຼັກກໍ່ຄື ຫາກເຮົາບໍ່ມີເງິນສະສົມເກັບເອົາໄວ້ໃນກໍລະນີສຸກເສີນ ກໍ່ຈະບໍ່ສາມາດຮັບມືກັບເລື່ອງຕ່າງໆໄດ້.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here