1. PR & Content Marketing

ໃນສະໄໝກ່ອນການປະຊາສໍາພັນ (PR)  ແລະ ເລື່ອງຂອງ Content Marketing ເປັນເລື່ອງທີແຍກຈາກກັນຄົນລະສ່ວນ ງົບປະມານທີ່ໃຊ້ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງວຽກນັ້ນແຍກຈາກກັນຢ່າງຊັດເຈນ ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນມີການປ່ຽນແປງໄປ ຈາກການທີ່ເປັນການເນັ້ນຈາກການເວົ້າເຖິງຊື່ແບຣນ ແລະ ບໍລິການທີ່ບໍລິສັດກໍາລັງເຮັດ ມາເປັນການນໍາສະເໜີຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ເພື່ອສ້າງຄວາມສໍາພັນທີ່ດີ, ສ້າງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ເຮັດໃຫ້ລົດຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ບໍ່ດີກ່ຽວກັບການເວົ້າເຖິງແຕ່ແບຣນ ກັບ ການໂຄສະນາ.

ເມື່ອຂໍ້ຄວາມຮ່ວມເຂົ້າກັບ Content ຈະເຮັດໃຫ້ການປະຊາສໍາພັນ ແລະ ເປົ້າໝາຍທາງການຕະຫຼາດເປັນໄປໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.

  1. Authenticity in marketing

    ປັດຈຸບັນພວກເຮົາຢູ່ໃນຍຸກທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ມີປະລິມານຫຼາກຫຼາຍມະຫາສານ ເຊິ່ງໃນມູມໜຶ່ງ ຄົນເບິ່ງວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະເປັນຊ່ອງທາງໃນການຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບລູກຄ້າ ຫຼື ເປັນຊ່ອງທາງໃນການຮັກສາຄວາມສໍາພັນທີ່ດີກັບລູກຄ້າໄວ້ ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະລິມານຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ໃນສື່ອອນລາຍນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເນື້ອຫາ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນບາງສິ່ງຫຼຸດລົງ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ໃນການເຮັດທຸລະກິດແບບ B2B ອາດເປັນໄປໄດ້ຍາກໃນການເຮັດທຸກຢ່າງຜ່ານສື່ອອນລາຍ ເນື່ອງຈາກ ບໍລິສັດເອງຕ້ອງການຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ການຢືນຢັນຕົວຕົນ ດັ່ງນັ້ນ ການເວົ້າກັນແບບເຫັນໜ້າ (Face-to-Face communication) ຍັງເປັນສື່ທີ່ສ້າງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃຫ້ກັບຕົວບໍລິສັດໄດ້ດີ.

“ເນື່ອງຈາກການທີ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງສື່ຕ່າງໆ ສາມາດບິດເບືອນໄດ້ງາຍ ດັ່ງນັ້ນ ຄົນສ່ວນໜຶ່ງມັກທີ່ຈະຊອກຫາຄວາມຈິງດ້ວຍການສົນທະນາແບບໜ້າຕໍ່ໜ້າດ້ວຍຕົນເອງ” Rohit Bhargava The Non-Obvious Company ກ່າວ.

ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນທຸລະກິດທີ່ຫົວໃຈຫຼັກຢູ່ທີ່ການສ້າງຄວາມສໍາພັນກັບລູກຄ້າ ຢ່າລືມວ່າການພົບກັນແບບຕໍ່ໜ້າ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຈັດກິດຈະກໍາ, ການນັດພົບກຸ່ມສະມາຊິກ ນັ້ນເປັນສ່ວນທີ່ຈະຊ່ວຍຮັກສາຄວາມສໍາພັນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້.

  1. Chatbots

  ການໃຊ້ Chatbots ເລີ່ມຈະເຫັນຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະການໃຊ້ວຽກຮ່ວມກັນ Social Media ບໍ່ວ່າຈະເປັນ Facebook Messenger, Line@ ເນື່ອງຈາກຟັງຊັນການໃຊ້ວຽກທີ່ເຮັດໃຫ້ສາມາດຮັບມືກັບລູກຄ້າໄດ້ທຸກເວລາ ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໄດ້ທັນທີ ແລະ ເພີ່ມປະສົບການທີ່ດີ (Customer Experience) ທີ່ລູກຄ້າໄດ້ພົບອີກດ້ວຍ.

ຍິ່ງໄປກ່ວານັ້ນ ໃນປັດຈຸບັນມີເຄື່ອງມືສໍາເລັດຮູບຫຼາຍຢ່າງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາສາມາດສ້າງ Chatbots  ໄດ້ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ເລື່ອງໂປຣແກຣມລະດັບສູງ ພຽງແຕ່ມີຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນໃນການໃຊ້ຄອມພິວເຕີກໍສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ Chatbots ຈະເປັນອິກສິ່ງໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຕໍ່ບໍລິສັດທີ່ເນັ້ນການບໍລິການເປັນຫົວໃຈຫຼັກ.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here