Marketing 4.0 ແມ່ນຫຍັງ? ແລ້ວຈະເອົາມາໃຊ້ກັບທຸລະກິດເຮົາໄດ້ແນວໃດ ?

0
696

Marketing 4.0 ແມ່ນຫຍັງ

ມີຫຼາຍຄົນໃຫ້ຄໍາຈໍາກັດຄວາມຂອງ Marketing 4.0 ໄວ້ຫຼາຍ ແຕ່ຖ້າໃຫ້ເວົ້າແບບເຂົ້າໃຈງ່າຍໆແມ່ນ “ການຕະຫຼາດທີ່ນໍາເອົາເທັກໂນໂລຊີຕ່າງໆ ເຂົ້າມາຊ່ວຍ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຜູ້ບໍລິໂພກ ຫຼື ລູກຄ້າຫຼາຍຂຶ້ນ” ການຂາຍ ຫຼື ການເຮັດການຕະຫຼາດຈະບໍ່ຢຸດພຽງແຕ່ໜ້າຮ້ານອີກຕໍ່ໄປ ແຕ່ມັນຈະກ້າວມາສູ່ໂລກອອນລາຍ ເບິ່ງທົ່ວໄປອາດຄືກັນກັບການຕະຫຼາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຍັງກໍໄດ້ທີ່ເອີ້ນວ່າເທັກໂນໂລຊີ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ເທັກໂນໂລຊີບໍ່ແມ່ນຫົວໃຈສໍາຄັນຂອງການຕະຫຼາດ 4.0 ພຽງຢ່າງດຽວ ແຕ່ແມ່ນ ການທີ່ມີ “ມະນຸດ” ເປັນຈຸດສູນກາງ ເພາະຢ່າລືມວ່າ ເຮົາກໍາລັງໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີໃຫ້ເຂົ້າເຖິງລູກຄ້າທີ່ເປັນ “ມະນຸດ” ເຮົານີ້ເອງ.

 5A ກົນລະຍຸດມັດໃຈລູກຄ້າຈາກ Marketing 4.0

  1. Aware ຮູ້ຈັກສິນຄ້າ: Aware ໝາຍເຖິງຊ່ວງທີ່ລູກຄ້າເຮົາຈະຮູ້ຈັກສິນຄ້າ ສົມມຸດວ່າເຮົາສ້າງສິນຄ້າແບຣນ A ຂຶ້ນມາຂັ້ນຕອນນີ້ກໍຄື ລູກຄ້າໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າມີສິນຄ້າແບຣນ A ຢູ່ໃນໂລກນີ້.
  2. Appeal ຄວາມມັກໃນສິນຄ້າ: ແມ່ນບອກຕາມຄວາມໝາຍເລີຍວ່າ ເປັນຊ່ວງທີ່ນັກການຕະຫຼາດຕ້ອງດຶງດູດໃຫ້ລູກຄ້າສົນໃຈສິນຄ້າເຮົາພາຍໃຕ້ແບຣນຄູ່ແຂ່ງທີ່ມີຫຼາກຫຼາຍ ເຮັດແນວໃດກໍໄດ້ໃຫ້ປ່ຽນຈາກ Long list ໃຫ້ກາຍເປັນ Short list ໃຫ້ໄດ້.
  3. Ask ຖາມຕໍ່: ຕໍ່ມາກໍຄືການທີ່ລູກຄ້າຮຽນຮູ້ສິນຄ້າຈາກການຖາມ ລູກຄ້າທີ່ສົນໃຈຈະເລີ່ມມີການຖາມເຖິງລາຍລະອຽດສິນຄ້າ ຫຼື ກວດສອບເບິ່ງລາຄາ ແລະ ລວມເຖິງລູກຄ້າເລີ່ມຖາມໝູ່ ຫຼື ຄົນໃກ້ຕົວທີ່ເຄີຍໃຊ້ສິນຄ້ານັ້ນໆ.
  4. Act ການຕັດສິນໃຈຊື້: ຫຼັງຈາກການຖາມເຖິງສີນຄ້າແລ້ວ ຖ້າລູກຄ້າພໍໃຈ ແລະ ຮູ້ສຶກວ່າສິນຄ້ານີ້ແມ່ນກົງກັບຄວາມຕ້ອງການ ກໍຈະເກິດສິ່ງທີ່ເອີ່ນວ່າ “Act” ຫຼື ການຕັດສິນໃຈຊື້ສິນຄ້ານັ້ນເອງ.
  5. Advocate ເກິດການແນະນໍາສິນຄ້າຈາກຜູ້ອື່ນ: “Advocate” ຫຼື ການເກິດການແນະນໍາສິນຄ້າຈາກຜູ້ຄ້າໄປສູ່ຜູ້ອື່ນ ເຊັ່ນ: ຄຼີມນີ້ໃຊ້ແລ້ວຜິວງາມຂຶ້ນ, ໃຊ້ດີຫຼາຍຈົນລູກຄ້ານໍາໄປລີວີວ ຫຼື ເອົາໄປບອກຕໍ່ໝູ່ ເຊິ່ງເປັນຊ່ອງທາງທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍ ເພາະການທີ່ລູກຄ້າບອກຕໍ່ສິນຄ້າເຮົາຈະເປັນການປະຊາສໍາພັນໄປໃນຕົວຈະເກິດພະລັງຂອງ “ການບອກຕໍ່ແບບປາກຕໍ່ປາກ” ເລີຍບອກໄວ້ຕອນຕົ້ນເລື່ອງວ່າ Marketing 4.0 ມັນກ່ຽວກັບເທັກໂນໂລຊີທີ່ແທ້ຈິ່ງ ແຕ່ທຸລະກິດຈະສໍາເລັດ ຫຼື ບໍ່ມັນຂື້ນຢູ່ກັບພະລັງຂອງຜູ້ຄົນນໍາ.

ເຮົາຈະໃຊ້ Marketing 4.0 ກັບທຸລະກິດເຮົາໄດ້ແນວໃດແດ່

  1. ນໍາສະເໜີສິນຄ້າຜ່ານຊ່ອງທາງອອນລາຍ
  2. ເຊື່ອມໂຍງໜ້າຮ້ານອອນລາຍກັບອອນລາຍເຂົ້ານໍາກັນ
  3. ສ້າງຊ່ອງທາງໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ

 ສະຫຼຸບ: Marketing 4.0 ແມ່ນການຕະຫຼາດທີ່ເອົາເທັກໂນໂລຊີຕ່າງໆເຂົ້າມາຊ່ວຍເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຜູ້ບໍລິໂພກ ຫຼື ລູກຄ້າໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນແຕ່ສິ່ງທີ່ສໍາຄົນກວ່ານັ້ນແມ່ນການໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີມາປະຍຸກໃຊ້ໃນແບບທີ່ເຖິງໃຈຜູ້ບໍລິໂພກໄດ້ຫຼາຍເທົ່າໃດ ກໍຍິ່ງດຶງດູດລູກຄ້າໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here